Chứng nhận và giải thưởng
Cer 8
Cer 7
Cer 8
Cer 6
Cer 5
Cer 4
Cer 3
cup1
Cer 2
Cer 1
15 nam

TẦM NHÌN


TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn
Xây dựng ARTEK trở thành doanh nghiệp cung cấp về thiết bị và dịch vụ CNTT có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ mệnh
  •             Mang lại giá trị đầu tư và sự hài lòng cho Khách hàng
  •             Phát triển nghề nghiệp và sự thịnh vượng cho CBNV

 
 
Cargill
img-doitac
c.p.group
Marubeni
ise
F5
HPE