Chứng nhận và giải thưởng
Cer 8
Cer 7
Cer 8
Cer 6
Cer 5
Cer 4
Cer 3
cup1
Cer 2
Cer 1
15 nam

HPE 3PAR StoreServ Storage

HPE 3PAR StoreServ 20000 Storage

HPE 3PAR StoreServ 20000 Storage

22/12/2017
HP 3PAR StoreServ 20000 cung cấp hiệu năng trên 3,2 triệu IOPS với mức đáp ứng dưới 1ms. Vì vậy sản phẩm có thể tiết kiệm đến hơn 85% không gian vật lý tại Trung tâm dữ liệu (TTDL) so với các thiết bị lưu trữ cao cấp truyền thống khác. HP 3PAR StoreServ 20000 có khả năng mở rộng đến 8 ...
Chi tiết
HPE 3PAR StoreServ 9000 Storage

HPE 3PAR StoreServ 9000 Storage

22/12/2017
HPE 3PAR StoreServ 9000 Storage giúp bạn hợp nhất khối lượng công việc lưu trữ chính của doanh nghiệp mà không ảnh hưởng đến hiệu suất, khả năng mở rộng, dịch vụ ...
Chi tiết
HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

22/12/2017
HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage, với mức giá khởi điểm thấp nhất, cung cấp những ưu điểm về hiệu suất của kiến trúc được tối ưu hóa theo mục đích, tối ...
Chi tiết
Cargill
img-doitac
c.p.group
Marubeni
ise
F5
HPE