Chứng nhận và giải thưởng
Cer 8
Cer 7
Cer 8
Cer 6
Cer 5
Cer 4
Cer 3
cup1
Cer 2
Cer 1
15 nam

Giá Trị Cốt Lõi

  •  
  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Khách hàng: Có trách nhiệm và tận tụy với Khách hàng trong mọi công việc. Artek luôn đặt mục tiêu lấy lợi ích và sự hài lòng của Khách hàng lên hàng đầu.

  • Chuyên nghiệp: Luôn luôn phấn đấu xây dựng doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu, nghiên cứu và áp dụng các quy trình quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

  • Văn hóa doanh nghiệp: Là cầu nối gắn kết  mọi người qua các hoặt động thường xuyên của doanh nghiệp được hình thành và vun đáp xây dựng từ ngày thành lập doanh nghiệp.
 
Cargill
img-doitac
c.p.group
Marubeni
ise
F5
HPE