Chứng nhận và giải thưởng
Cer 8
Cer 7
Cer 8
Cer 6
Cer 5
Cer 4
Cer 3
cup1
Cer 2
Cer 1
15 nam

KHỐI DOANH NGHIỆP FDI

Mảng khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được Artek xác định là một trong những trọng tâm thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Artek quan tâm đáp ứng đủ nguồn lực phù hợp để khẳng định vị thế của một nhà cung cấp với các sản phẩm, dịch vụ đa dạng, chất lượng cao.

   Hiện ARTEK đang là nhà cung cấp cho một số công ty lớn tại Việt Nam như: 
  • Công ty TNHH Canon Việt Nam
  • Công ty TNHH Honda Việt Nam
  • Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam
  • Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam
  • Công ty TNHH B.Braun Việt Nam
  • Chi nhánh công ty TNHH General Electric (GE) Việt Nam
  • Công ty TNHH Bridgestone Việt Nam
  • Công ty TNHH Đóng Tàu Damem Sông Cấm
  • Công ty TNHH Panasonic
Cargill
img-doitac
c.p.group
Marubeni
ise
F5
HPE