Chứng nhận và giải thưởng
Cer 8
Cer 7
Cer 8
Cer 6
Cer 5
Cer 4
Cer 3
cup1
Cer 2
Cer 1
15 nam

HPE Nimble Storage

Nimble Storage Adaptive Flash Arrays

Nimble Storage Adaptive Flash Arrays

22/12/2017
Nền tảng Adaptive Flash do Nimble Storage phát triển cho phép Doanh nghiệp lựa chọn hệ thống lưu trữ đơn giản hơn, không bị giới hạn khi phải cân đối các ưu, khuyết điểm của 2 hệ thống Hybrid và AllFlash. Giải pháp Adaptive Flash của Nimble Storage mang đến cho Doanh nghiệp một hệ thống lưu trữ đảm bảo: Hiệu năng ...
Chi tiết
Nimble Storage Secondary Flash Arrays

Nimble Storage Secondary Flash Arrays

22/12/2017
Cho phép dữ liệu sao lưu và copy của người dùng hỗ trợ các ứng dụng thứ cấp. Hệ thống này bao gồm công nghệ chống trùng lặp và nén dữ ...
Chi tiết
Nimble Storage All Flash Arrays

Nimble Storage All Flash Arrays

22/12/2017
Sự kết hợp hiệu năng nhanh của flash và khả năng phân tích dự đoán để cung cấp những dữ liệu nhanh và tuyệt vời nhất
Chi tiết
Cargill
img-doitac
c.p.group
Marubeni
ise
F5
HPE