Chứng nhận và giải thưởng
Cer 8
Cer 7
Cer 8
Cer 6
Cer 5
Cer 4
Cer 3
cup1
Cer 2
Cer 1
15 nam

KHỐI TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

     Artek luôn được ưu ái là sự lựa chọn hàng đầu về nhà cung cấp của các doanh nghiệp, công ty thuộc khối tài chính, ngân hàng...

     Một số khách hàng khối Tài chính, Ngân hàng đã lựa chọn tin tưởng Artek làm nhà cung cấp:
  • Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – BIDV
  • Ngân hàng No& PTNT Việt Nam – AgriBank
  • Ngân hàng TMCP kỹ Thương Việt Nam – TechcomBank
  • Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng Việt Nam – VPBank
  • Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank
  • Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MaritimeBank
  • Ngân hàng TMCP Quân Đội – Military Bank
  • Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Cargill
img-doitac
c.p.group
Marubeni
ise
F5
HPE