Chứng nhận và giải thưởng
Cer 8
Cer 7
Cer 8
Cer 6
Cer 5
Cer 4
Cer 3
cup1
Cer 2
Cer 1
15 nam

Khách hàng khối Chính phủ, cơ quan Nhà Nước

11/12/2017

Là một trong những nhóm khách hàng rất quan trọng, đòi hỏi sự chuyên nghiệp, tin cậy và chính xác, các khách hàng khối Chính phủ, cơ quan Nhà Nước vẫn luôn tin tưởng Artek trong những dự án lớn của mình...

Khách hàng khối Chính phủ, cơ quan Nhà Nước
  • Văn phòng TW Đẳng
  • Văn phòng Chính Phủ
  • Quốc hội Việt Nam
  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Viện Kiểm soát nhân dân Tối cao
  • Tòa án nhân dân Tối cao
  • Văn Phòng tỉnh ủy Quảng Ninh
  • Văn phòng tỉnh ủy Thái Bình
  • Tổng cục Hậu Cần- Bộ Công an
  • Ban Cơ yếu Chính Phủ

Các tin khác

Cargill
img-doitac
c.p.group
Marubeni
ise
F5
HPE