Chứng nhận và giải thưởng
Cer 8
Cer 7
Cer 8
Cer 6
Cer 5
Cer 4
Cer 3
cup1
Cer 2
Cer 1
15 nam

TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT

ARTEK - TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT

CNTT đóng vai trò rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, tổ chức trong thời đại mà mọi lĩnh vực hoạt động đều cần đến sự kết nối liên thông với nhau. Việc ứng dụng, tích hợp hệ thống CNTT cần đảm bảo tính đồng bộ và có lộ trình đầu tư rõ ràng. Với hơn 12 năm kinh nghiệp triển khai các dự án CNTT, Artek đã triển khai nhiều dự án tích hợp hệ thống quan trọng cho các doanh nghiệp và tổ chức.

Các tin khác

Cargill
img-doitac
c.p.group
Marubeni
ise
F5
HPE