Chứng nhận và giải thưởng
Cer 8
Cer 7
Cer 8
Cer 6
Cer 5
Cer 4
Cer 3
cup1
Cer 2
Cer 1
15 nam

HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

22/12/2017

HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage, với mức giá khởi điểm thấp nhất, cung cấp những ưu điểm về hiệu suất của kiến trúc được tối ưu hóa theo mục đích, tối ưu hóa mà không ảnh hưởng đến khả năng phục hồi. Không giống như các mảng flash được xây dựng theo mục đích khác, 3PAR StoreServ 8000 không yêu cầu bạn phải giới thiệu một kiến trúc hoàn toàn mới để đạt được hiệu năng tối ưu hóa flash. HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage cung cấp khả năng lưu trữ thống nhất các giao thức khối & tập tin, bảo vệ dữ liệu ứng dụng và đơn giản hóa việc phân vùng vải cùng với chẩn đoán SAN.

Thông số kỹ thuật

Capacity

 • 3000 TiB

 • Maximum, depending on model

Drive description

 • SFF SAS or

 • LFF SAS

Enclosures

 • (38) 3PAR 8000 SFF SAS Drive Enclosure

 • (38) 3PAR 8000 LFF SAS Drive Enclosure

 • Maximum, depending on model.

Maximum drives per enclosure

 • 24

Host interface

 • 16 Gb/sec Fibre Channel (24) Ports

 • 10 GbE iSCSI/FCoE (8) Ports

 • 1Gb Ethernet (16) Ports

 • 10Gb Ethernet (8) Ports

 • Maximum supported, depending on configuration and model

Cache

 • 384 GiB

 • Maximum, depending on model

Storage controller

 • 3PAR 8000 6-core 2.2GHz Controller Node

 • 3PAR 8000 10-core 2.4GHz Controller Node

 • Maximum, depending on model

Availability features

 • Redundant power supplies and fans

 • A minimum of dual redundant controllers, with up to two controllers for added redundancy

 • RAID 1, RAID 5 and RAID 6 for data protection.

Compatible operating systems

 • Microsoft Windows Server 2008

 • Microsoft Windows Server 2008 R2

 • Microsoft Windows Server 2012

 • Microsoft Windows Server 2012 R2

 • Microsoft Windows Hyper-V

 • HP-UX

 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

 • VMware ESX and ESXi

 • Oracle Solaris

 • Oracle UEK

 • Oracle Linux

 • Citrix XenServer

 • IBM AIX

 • HP OpenVMS

 • Apple OS X

 • HPE OpenVMS is a registered release only. For the latest information on supported operating systems refer to Single Point of Connectivity Knowledge for HPE Storage Products (SPOCK)

Các tin khác

Cargill
img-doitac
c.p.group
Marubeni
ise
F5
HPE