Chứng nhận và giải thưởng
Cer 8
Cer 7
Cer 8
Cer 6
Cer 5
Cer 4
Cer 3
cup1
Cer 2
Cer 1
15 nam

HPE 3PAR StoreServ 9000 Storage

22/12/2017

HPE 3PAR StoreServ 9000 Storage giúp bạn hợp nhất khối lượng công việc lưu trữ chính của doanh nghiệp mà không ảnh hưởng đến hiệu suất, khả năng mở rộng, dịch vụ dữ liệu hoặc khả năng phục hồi. Bộ lưu trữ HPE 3PAR 9000 dựa trên kiến trúc HPE 3PAR mang lại hiệu suất, tính đơn giản và nhanh nhẹn cần thiết để hỗ trợ môi trường CNTT. HPE 3PAR StoreServ 9000 Storage cung cấp cho bạn giải pháp có thể mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn. Nhiều giao dịch, tính sẵn sàng hơn, chi phí thấp hơn.

Thông số kỹ thuật

Capacity

 • 6000 TiB

 • Maximum, depending on model

Drive description

 • SFF SAS

Enclosures

 • (48) 3PAR 9000 SFF SAS Drive Enclosure

 • Maximum, depending on model.

Maximum drives per enclosure

 • 24

Host interface

 • 16 Gb/sec Fibre Channel (80) Ports

 • 10 GbE iSCSI/FCoE (40) Ports

 • 10 Gb Ethernet (24) Ports

 • Maximum supported, depending on configuration and model

Cache

 • 896 GiB

 • Maximum, depending on model

Storage controller

 • 3PAR 9000 10-core 2.4 GHz Controller Node

 • Maximum, depending on model

Availability features

 • Redundant power supplies and fans

 • A minimum of dual redundant controllers, with up to two controllers for added redundancy

 • RAID 1, RAID 5 and RAID 6 for data protection.

Compatible operating systems

 • Microsoft Windows Server 2008

 • Microsoft Windows Server 2008 R2

 • Microsoft Windows Server 2012

 • Microsoft Windows Server 2012 R2

 • Microsoft Windows Hyper-V

 • HP-UX

 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

 • VMware ESX and ESXi

 • Oracle Solaris

 • Oracle UEK

 • Oracle Linux

 • Citrix XenServer

 • IBM AIX

 • HP OpenVMS

 • Apple OS X

 • HPE OpenVMS is a registered release only. For the latest information on supported operating systems refer to Single Point of Connectivity Knowledge for HPE Storage Products (SPOCK)

Các tin khác

Cargill
img-doitac
c.p.group
Marubeni
ise
F5
HPE