Chứng nhận và giải thưởng
Cer 8
Cer 7
Cer 8
Cer 6
Cer 5
Cer 4
Cer 3
cup1
Cer 2
Cer 1
15 nam

THIẾT BỊ LƯU TRỮ - STORAGE

Thiết bị lưu trữ - Storage dùng cho lưu trữ dữ liệu hệ thống mạng, camera giám sát, các hệ thống lưu trữ mở rộng cung cấp nhiều lựa chọn cấu hình cho doanh nghiệp.

 
HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

22/12/2017
HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage, với mức giá khởi điểm thấp nhất, cung cấp những ưu điểm về hiệu suất của kiến trúc được tối ưu hóa theo mục đích, tối ưu hóa mà không ảnh hưởng đến khả năng phục hồi. Không giống như các mảng flash được xây dựng theo mục đích khác, 3PAR StoreServ 8000 không yêu cầu ...
Chi tiết
HPE 3PAR StoreServ Storage

HPE 3PAR StoreServ Storage

22/12/2017
HPE 3PAR StoreServ was built to meet the extreme requirements of massively consolidated cloud service providers. With over 3M IOPS and consistent sub-ms latency, 3PAR transforms midrange and enterprise deployments with solutions ...
Chi tiết
Cargill
img-doitac
c.p.group
Marubeni
ise
F5
HPE