Chứng nhận và giải thưởng
Cer 8
Cer 7
Cer 8
Cer 6
Cer 5
Cer 4
Cer 3
cup1
Cer 2
Cer 1
15 nam

THIẾT BỊ LƯU TRỮ - STORAGE

Thiết bị lưu trữ - Storage dùng cho lưu trữ dữ liệu hệ thống mạng, camera giám sát, các hệ thống lưu trữ mở rộng cung cấp nhiều lựa chọn cấu hình cho doanh nghiệp.

 
Nimble Storage Adaptive Flash Arrays

Nimble Storage Adaptive Flash Arrays

22/12/2017
Nền tảng Adaptive Flash do Nimble Storage phát triển cho phép Doanh nghiệp lựa chọn hệ thống lưu trữ đơn giản hơn, không bị giới hạn khi phải cân đối các ưu, khuyết điểm của 2 hệ thống Hybrid và AllFlash. Giải pháp Adaptive Flash của Nimble Storage mang đến cho Doanh nghiệp một hệ thống lưu trữ đảm bảo: Hiệu năng ...
Chi tiết
Nimble Storage Secondary Flash Arrays

Nimble Storage Secondary Flash Arrays

22/12/2017
Cho phép dữ liệu sao lưu và copy của người dùng hỗ trợ các ứng dụng thứ cấp. Hệ thống này bao gồm công nghệ chống trùng lặp và nén dữ ...
Chi tiết
Nimble Storage All Flash Arrays

Nimble Storage All Flash Arrays

22/12/2017
Sự kết hợp hiệu năng nhanh của flash và khả năng phân tích dự đoán để cung cấp những dữ liệu nhanh và tuyệt vời nhất
Chi tiết
HPE 3PAR StoreServ 20000 Storage

HPE 3PAR StoreServ 20000 Storage

22/12/2017
HP 3PAR StoreServ 20000 cung cấp hiệu năng trên 3,2 triệu IOPS với mức đáp ứng dưới 1ms. Vì vậy sản phẩm có thể tiết kiệm đến hơn 85% không gian ...
Chi tiết
HPE 3PAR StoreServ 9000 Storage

HPE 3PAR StoreServ 9000 Storage

22/12/2017
HPE 3PAR StoreServ 9000 Storage giúp bạn hợp nhất khối lượng công việc lưu trữ chính của doanh nghiệp mà không ảnh hưởng đến hiệu suất, khả năng mở rộng, dịch vụ ...
Chi tiết
Cargill
img-doitac
c.p.group
Marubeni
ise
F5
HPE